• BANESTATUS: stengt
  • LOGG INN GOLFBOX
(Noen har fått nytt hull, noen ut av lista og noen nye inn, se info nedenfor og oppslag klubbhus hvor ditt navn er ført opp.)

HULLVERTER – OG OPPGAVER 2017

Hullvert
:
* Føle et spesielt ansvar for «hullet».
* En eller flere hullverter på hvert hull.
* Tilsyn med hullet gjennom hele spillesesongen.
* Fremføre spesielle ønsker om forbedring til banekomite.

Arbeidsoppgaver for hullvert:

Teeområdet:
– Trimme/kutte gress og ugress rundt utslagsstedene. Rengjøre/koste utslagsmatte etter trimming og ellers med jevne mellomrom.
– Rydde bort kvister, stein, sand, pegger, søppel etc.

Fairway og rough:
Rydde bort kvister, stein, søppel etc.

Greenområder:
– Rydde bort kvister, stein, søppel etc.
Alt arbeid på selve greenen utføres av banemannskap.

Bunker:
Rengjøre sandoverflaten og ordne eventuelle hull i og rundt bunker. Fjerne stein. Renske bunker og bunker-kanter for gress og ugress. Rake skal være i bunkeren i spilleretning for å lette arbeidet for banemannskap når det klippes. Banemannskap vil kjøre over bunkere med bunkerrake med jevne mellomrom.

Markeringer – Skilt:
– Gule og røde avstandsmarkeringer på fairway og avstandsmerker på siden av fairway skal holdes fri for gress. Røde og gule markeringer for vannhindre og hvite staker «Out of bounds» holdes synlig og suppleres om nødvendig. Hold rent rundt skilt, benker og stolper.

Evt rydding med ryddesag skal avtales med banekomite.

Hullverter sommeren 2017

Hull 1:           Paul Ivar, Mats, Tor-Martin
Hull 2:           Even, Rune, Christoffer
Hull 3:           Eli, Gunn, Aleksander M
Hull 4:           Trond, Tore, Magnus G
Hull 5:           Bjarne, Markus Th
Hull 6:           Karin, Reidar, Karoline
Hull 7:           John Arve, Vegard, Knut S
Hull 8:           John N, Martin
Hull 9:           Gunvald, Roy