Årsmøte avholdes tirsdag 23. februar 2021 kl 1830. Møtested blir annonsert senere.

Vi må grunnet Covid 19 sette forbehold om vi kan avholde et fysisk årsmøte. Her forholder vi oss til kommunelegens anbefalinger.

Forslag på saker som ønskes behandlet på årsmøte må sendes innen 9. februar.

Ved fysisk møte vil det bli enkel servering av kaffe/te, mineralvann og pizza.