Vi ønsker deg velkommen som medlem i North Cape Golf Club.

Vi gjør oppmerksom på at innmelding er bindende og gjelder for hele kalenderåret 2020. Hvis man ønsker å melde seg ut av klubben skal dette varsles til klubbens e-mail – innen 31. desember 2020. Dette er ihht Norges Idrettsforbund og Norges Golfforbunds regler om utmeldelse og overgang  til annen klubb.

MEDLEMSKONTINGENT 2020:

Lokale medlemmer (Finnmark)
Barn 0 – 14 år kr. 100,-
Junior 15 – 19 kr. 400,-
Senior 20 – 66 kr. 1200,-
Pensjonist 67+ /student / mil 20-25 år kr. 900,-
Ektefelle/samboer kr. 900,-

 

Distansemedlemmer (Norge)
Barn / Junior 0 – 19 år kr. 300,-
Ektefelle/samboer kr. 500,-
Senior 20 – 66 kr. 800,-
Ikke Hjemmeklubb / Støttemedlem kr. 500,-

  Innmeldingsskjema

  Personalia

  Ditt navn

  Fødselsdato

  Gateadresse

  Postnummer

  Poststed

  E-post

  Mobiltelefon

  Telefon privat

  Telefon arbeid


  Golf

  Har du etablert handicap i golf?
  JaNei

  Hva er ditt handicap?

  Er du medlem av en annen klubb?
  JaNei

  Hvilken klubb?

  Hvilken klubb skal være din hjemmeklubb, som skal gi deg Hcp-kort, og som du representerer?

  Mottar noen i husstanden Norsk Golf?
  JaNei

  Jeg bekrefter å ikke ha uoppgjorte økonomiske forpliktelser til eventuelle tidligere klubber


  Eventuell utmelding av North Cape Golf Club eller forandring av medlemsstatus må skje skriftlig innen 31.desember året før utmeldingen/forandringen skal tre i kraft. Hvis dette ikke oppfylles, vil kontingent for gjeldende medlemskategori bli innkrevd påfølgende år. Klubbens medlemmer forplikter seg til å betale de vedtatte årsavgifter og kontingenter, og følge de spillevedtekter som til enhver tid gjelder, og som er fastsatt av generalforsamlingen eller på årsmøte i klubben.


  Jeg er inneforstått med at å sende inn dette skjemaet elektronisk er tilsvarende forpliktende som å sende det til North Cape Golf Club signert på papir.


  Vi trenger en bekreftelse på at du er menneskelig...


  (Innbetalingssgiro blir tilsendt når klubben mottar innmeldingsskjemaet. Eventuelt hcp-kort tilsendes når kontingent/innmeldingsavgift er betalt.)

  Hva skjer?

  << sep 2021 >>
  mtotfls
  30 31 1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30 1 2 3

  Våre sponsorer

  advertisement advertisement advertisement advertisement advertisement