Årsmøte avholdes på Fjordutsikten fra kl 18.30.
Etter årsmøte blir det delt ut premier til alle som deltok i 7 eller flere Tirsdagstreff i 2022.
Det vil bli servert kaffe og kaker.

Sakspapirer

Innkalling
Saksliste
Beretninger: Styret, Banekomite, Turneringskomite
Regnskap 2022
Kontrollkomiteens beretning
Innkomne saker: NCGCs lov revidert jfr NIFs sist vedtatte lovnorm og tillegg til § 10, kap 3, pkt 14 Valg
Fastsette kontingenter og avgifter
Budsjett 2023
Organisasjonsplan