NCGC inviterer til nybegynnerkurs «Veien til Golf» (VTG). Kurset avholdes i to deler. Del 1 er teori og tas som e-læringskurs (ca 45 min). E-læringskurset må være gjennomført og bestått før påmelding til del 2 som er er en praktisk del. Praktisk del avholdes 11.-12. juni på golfbanen (Banak Links). Se mer informasjon i invitasjon under. Vi ønsker alle interesserte velkommen til VTG-kurset.

Se invitasjon til «Veien til Golf»-kurs